REVIEW กีต้าร์เฟนเดอร์

ในการปรับหน้าตู้ เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อเรื่องของ Sound ของเครื่องดนตรีโดยตรง และ soundโดยรวมของวงด้วย เช่น ถ้าเราปรับเสียงให้ดัง และมี Treble มาก ๆ ตามใจเรา sound ที่ออกมาอาจทำให้เสียงกีตาร์ของเรา ออกมากองอยู่ข้างหน้า และเสียงที่บี้แบนเกินไป ทำให้วงเราขาดความสมดุลย์ของเสียง ถึงแม้ว่าเร้าเล่น กีตาร์เก่งแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้นะครับ คราวนี้ผมจะยกตัวอย่างการปรับหน้าตู้ ซึ่งผมขอใช้หน้าตู้ของ Deluxe 90tm ของ fender เป็น Guide ก็แล้วกันนะครับ จุดแรกที่เราจะใช้ก็คือ ช่อง Input ที่รับสัญญาณ ของเสียงกีตาร์เขาไป ส่วนใหญ่ในAmp ทั่วไปจะใช้ ช่อง Input1 = High ช่องInput 2 = Low ใน Input 1 High เป็นช่องที่ใช้กับกีตาร์ ที่มี… Read more